Kontinuitet i Grafisk bransjeforening

Grafisk bransjeforening avholdt sitt lands- og årsmøte i Bergen 22. oktober. Daniel Hauksson fra Zoom Grafisk i Drammen ble valgt til nytt styremedlem.

Utover det var det stor grad av kontinuitet i valget av styre: Styreleder Jøran Aulin-Jansson fra Jansson & Bjelke AS, nestleder Kjetil Sjøeng, Merkur AS og styremedlem Henrik Hartberg, 07 Media AS, ble alle gjenvalgt.

Styrets sammensetning etter valget er som følger:

  • Leder: Jøran Aulin-Jansson (gjenvalg) Jansson & Bjelke AS
  • Nestleder: Kjetil Sjøeng (gjenvalg) Merkur Grafisk AS
  • Styremedlem: Henrik Hartberg (gjenvalg) 07 Media AS
  • Styremedlem: Lene Syvertsen Olsson (ikke på valg) Fjuz Kommunikasjon AS
  • Styremedlem: Morten Gunnarshaug (ikke på valg) Gunnarshaug Trykkeri AS
  • Styremedlem: Inger Marie Spange, Storybold Reklamebyrå AS (ikke på valg)
  • Styremedlem: Daniel Haukson (ny), Zoom Grafisk AS

 

Thomas Erichsen, Bodoni AS, og Ørjan Risanger, HBO Novaprint AS, er varamedlemmer.

 

You might also like