Kanalvalg i 2022: “Postkassa er en trygg plass, men ta sjansen på å digitalisere”

Sju tips om hvilke kommunikasjonskanaler konsumentene ønsker for reklame og informasjon.

Distribusjonsselskapet 21grams undersøker hvert år hvilke kanalpreferanser svenskene har når det gjelder ulike typer av innhold. Årets undersøkelse er nettopp ferdigstilt og ble denne uken presentert på et webseminar. Budskapet fra Sverige er tydelig: Det er ennå plass til mer digital kommunikasjon – men når det gjelder reklame vil majoriteten fortsatt ha den i fysisk form.

– Valget av kanal henger sterkt sammen med hva slags type kommunikasjon det dreier seg om – og også hvem du vil nå, sier Mikael Bånnsgård og Camilla Börlin i 21grams som presenterte resultatet av undersøkelsen.

– Innhold og mottagere er de to viktigste parameterne å ha oversikt over, sier de to.

Sju innsikter ble presentert under seminaret:

Innsikt 1:

Den digitale postkassa vokser mest og er i ferd med å bli et arkiv for mange. I Sverige vil 59 prosent ha sin myndighetspost i en digital postkasse.

Digitaliseringen øker mest innen myndighetspost, bank og forsikring. Stadig færre vil ha fysisk post fra myndigheter og bank/forsikring.

Innsikt 2:

Folk har begynt å betale regninger direkte fra den digitale postkassa på bekostnning av nettbanken.

Innsikt 3:

Fakura på epost er ikke et bra alternativ. Hver sak har sin plass og har du problemer med å få betalt fra dine kunder så vær nøye med hvilken kanal du velger.

Innsikt 4:

53 prosent betaler sine fakturaer med telefonen – og blant ungdommen er dette tallet hele 80 prosent.

Innsikt 5:

Postkassa er en trygg plass man stoler på. Påminnelser og inkassobrev vil man helst ha med vanlig brev.

Innsikt 6:

Et flertall vil fortsatt motta reklame i postkassa.

– Vi vet at adresert DM lever lengre. Denne kanalen havner ofte på kjøkkenbordet. Vi foretrekker faktisk å få reklamen fysisk.

Innsikt 7:

18 prosent av deltagerne i undersøkelsen synes at digitaliseringen går for tregt.

– Slik det er nå sendes det ut mer fysisk kommunikasjon enn hva mottagerne ønsker så det er rom for mer digitalisering av deler av kommunikasjonen, konkluderer 21grams.

 

You might also like