Print Next: Framtiden for roboter i grafisk bransje

Roboter har en viktig plass i fremtidens industri men den grafiske bransjen ligger etter i utviklingen sammenlignet med mange andre bransjer. De senere år har det imidlertid kommet flere løsninger skreddersydd for trykkerier. På Print Next 28. oktober står framtiden for robotene i den grafiske bransjen på agendaen.

Cecilie R Milenkovic fra konsulentselskapet RobotNorge kommer til å gi sitt syn på mulighetene med roboter i grafisk produksjon. I foredraget ”The future of robotization in the printing industry” forteller Milenkovic om hvordan man i samarbeid med ABB har installert en løsning hos Ålgård Offset i Norge. Milenkovic kommer også til å komme inn på hvilken rolle framtidens roboter kan spille i industrien generelt.

Les mer om Print Next her.

- ANNONSE -

You might also like