Print Next: Åpenhet viktig for Skyltmax – kundene må kunne se hva deres valg betyr for miljøet

Svenske Skyltmax, med salg over hele verden, har de siste årene satset stort på sitt miljøarbeid. På Print Next 28. oktober kommer Ulrika Rosén som er sustainability manager til å fortelle om arbeidet og hva man kommer til å satse på fremover.

– Vi ønsker å vokse på et ansvarsfullt sett og derfor er miljøarbeidet så viktig, forteller Ulrika Rosén.

En stor del av den miljøpåvirkningen som Skyltmax har kommer fra de ulike skiltmaterialene som benyttes i produksjonen og her ser selskapet nå på hvordan man kan bytte ut materialene som har størst miljøpåvirkning.

– Materialspørsmålet er et veldig stort arbeidsfelt for oss og vi jobber nå med å finne material som er mindre energikrevende. Videre gjelder det å hjelpe kundene til å forstå at det faktisk finnes likeverdige og bedre alternativ miljømessig. Det er noe vi kommer til å jobbe med fremover.

Rosén tar også opp spørsmålet om åpenhet i miljøarbeidet. Skyltmax har offentliggjort den omfattende rapporten som selskapet tok fram i fjor.

– Framover kommer vi til å jobbe enda mer med åpenhet – på den måten kan kundene se hva deres valg av material har å si for miljøet. Vi tror at dette er veien å gå for å få kundene til å forandre sitt kjøpsmønster.

På Print Next 28. oktober i Stockholm forteller Ulrika mer om arbeidet, samt kommer med erfaringer fra Skyltmax og andre tips.

- ANNONSE -

You might also like