Polaris Trykk søker Salgssjef nye markeder (Heimdal)

Polaris Trykk AS er i vekst, og vi søker en salgsressurs som skal inngå i vår ledergruppe. Hos oss vil du få store muligheter til å jobbe selvstendig med et stort og spennende spekter av produkter og kundesegmenter.
Du vil ha fokus på vår satsing mot nye kundesegmenter, samt vedlikeholde eksisterende kundebase. Videre vil vår markedsbearbeiding og satsing på bærekraftig produksjon være en sentral oppgave. Du vil bli aktivt involvert i salgsprosesser gjennom Polaris Media og mediehusenes kunder, samt videreutvikling av vår generelle markedsstrategi.

Du er en typisk salgsperson som evner å jobbe med beslutningstakere på høyt nivå og bruke våre produksjonstekniske løsninger som utgangspunkt i dialogen med kunden. Du har et ønske om å skape merverdi for kunden, og samtidig se løsninger som kan være relevante i salgssituasjonen. Hos oss vil du få være med på å utvikle en bransje i stor endring. Du har noen års arbeidserfaring og er sulten og motivert for å få en karriere hos oss.

Du vil jobbe tett med hele organisasjonen, rapportere til markedsdirektør og arbeidsted er Trondheim. Noe reisevirksomhet må regnes med.

Arbeidsoppgaver

 • Kunde- og salgsfokus, videreutvikle eksisterende kundebase samt jobbe proaktivt med å øke kundemassen
 • Bidra til å videreutvikle vår salgs- og markedsstrategi
 • Bidra til forretningsutvikling og nye konsepter
 • Salg inn mot strategiske kundegrupper
 • Jobbe med og gjennom mediehusene i Polaris Media

Kompetansekrav

 • Relevant utdanning innen markedsføring/salg/reklame
 • Erfaring fra salg til større virksomheter og beslutningstakere
 • God forståelse for kundebehov og verdikjedetankegang
 • Erfaring fra relasjonsbygging, retail, eiendomsmegling etc.
 • Gode kommunikasjons- og fremstillingsevner  

Personlige egenskaper

 • Selvgående– men også god i team
 • Offensiv tankegang og initiativrik
 • Relasjonsbygger og god på innsalg og presentasjoner
 • Vilje til endring og å tenke nytt
 • Strategisk teft og god forretningsforståelse
 • Kjenne til sosiale medier og bruk av dette i markedsarbeidet

For ytterligere informasjon samt for å søke på stillingen, se www.headvisor.no. Du kan også kontakte Polaris Trykk AS ved Administrerende direktør Oddvar Ustad, tlf. 951 74 259, Salgs- og markedsdirektør Brede Østby, tlf. 922 62 395 eller vår rådgiver i Headvisor AS Lars Jakob Arnøy, tlf. 907 69 045. Alle henvendelser behandles konfidensielt til annet er avtalt.

Om arbeidsgiveren

Polaris Trykk er en ledende og fremtidsrettet trykkerigruppering og er 100 % eid av Polaris Media ASA. Det jobbes aktivt med fokus på våre kjerneverdier og kontinuerlig forbedring slik at det oppnås en relevant, bærekraftig og effektiv produksjon. Vi har også en tydelig strategi med store vekstambisjoner.

Trykkerigrupperingen består av syv trykkerier, som er lokalisert i Alta, Harstad, Trondheim, Orkanger, Ålesund, Stord og Arendal. Totalt utgjør dette ca. 140 ansatte. Polaris Trykk produserer over 50% av alle avistitler i Norge (ca. 110 unike titler), og vi trykker 7-10 mill. aviser, reklameaviser og bilag i uken. Polaris Trykk konsern omsetter for ca. 400 mill. kr og har en god økonomi.

De senere år har det vært fokus på å bygge en posisjon i markedet som ett trykkerikonsern, herunder en felles markedsstrategi for å skape vekst. Samtidig er kulturen preget av å ivareta lokalt eierskap til trykkerienes økonomi og styring. Det er også tett samarbeid med avishusene og distribusjonsselskapene som inngår i Polaris Media. Om lag 70 % av omsetningen er ekstern, og man ser en sterk økning i andelen trykk av reklame og bilag for det norske markedet.

Vi eies av Polaris Media, et børsnotert selskap med hovedkontor i Trondheim, som eier 59 mediehus i Norge og Sverige, samt flere trykk- og distribusjonsselskaper. De siste årene har konsernet vokst gjennomført oppkjøp og har mer enn doblet omsetningen til over NOK 3,5 mrd. Samarbeidet med Polaris Media sine mediehus er meget bra, og vi ønsker å styrke samarbeidet mer i tiden fremover.

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like