Tre store Østfold-aviser drar ned på antall papirutgaver

Amedia-avisene Fredriksstad Blad, Moss Avis og Sarpsborg Arbeiderblad reduserer frekvensen i sine papirutgivelser fra seks til tre dager i uken. Det melder Medier24.

Fredriksstad Blad viser til egen statistikk der to av tre abonnenter kun leser avisen på nett.

– Stadig flere av våre lesere forholder seg ikke lenger til papiravisen. Papirutgavene våre har fått færre sider de siste årene, primært fordi annonsevolumet er redusert. Dette har eskalert i koronapandemien, sier sjefredaktør René Svendsen i Fredriksstad Blad.

Sjefredaktør Bernt Lyngstad i Sarpsborg Arbeiderblad sier i en kommentar til Medier24 at han ikke tror papiravisen kommer til å forsvinne helt på kort sikt.

– Vi har tro på at papiravisen er viktig for store lesergrupper – disse har en rett til å få viktig samfunnsinformasjon, og vi har en plikt til å ivareta deres interesser og deres deltakelse i samfunnet, sier Lyngstad.

- ANNONSE -

You might also like