Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon søker lærlinger innen grafisk produksjonsteknikk (Oslo)

Grafisk produksjonsteknikk – et godt yrkesalternativ i mediebransjen!

Grafisk produksjonsteknikk er et yrkesfag i mediebransjen og dreier seg om produksjon av alle typer trykte produkter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er godkjent opplæringskontor for lærlinger i faget.

 

Vi har nå ledige læreplasser i våre medlemsbedrifter i Oslo og Viken. Som lærling vil du få allsidig praktisk opplæring på teknologisk avanserte produksjonsmaskiner i bedriften, og opplæring i fagteori i vår kursavdeling.

 

Læretidens lengde vil beregnes ut fra utdanning og praksis og vil kunne vare fra 2 til 3 1/2 år.

 

Du må ha normalt fargesyn, gode praktiske ferdigheter, teknisk innsikt og generell kompetanse i bruk av digitale verktøy.

 

Utdanning fra yrkesfaglige studieprogram som teknologi og industrifag, industriteknologi, elektrofag, IKT-servicefag, design og håndverk vil være relevant. Erfaring med industriell produksjon vil også telle positivt. Mulighetene for jobb etter endt læretid er gode.

 

Lærlingestillingen lønnes etter tariffbestemte lønnssatser som starter på 35 – 50% av nybegynnerlønn for fagutlærte det første halvåret, og øker via 60% til 75% det siste året. For skiftarbeid får lærlinger det samme skifttillegget som fagutlærte i bedriften.

 

Nærmere opplysninger om faget, bedriftene, betingelser og opplæring kan fås ved å kontakte Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon.

Om arbeidsgiveren

Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon er et opplæringskontor som formidler lærlinger til bedrifter innen medie- og kommunikasjonsbransjen, i Oslo og Østlandsområdet. Vi er godkjent som opplæringskontor i fagene mediegrafiker, grafisk produksjonsteknikk og profileringsdesign.

Opplæringssenteret er organisert som en forening med ca. 100 medlemsbedrifter, som er godkjente lærebedrifter.

Vår administrasjon består av 4 ansatte, inklusive daglig leder, i tillegg til at vi har knyttet til oss flere eksterne kursholder. Vi har et aktivt styre bestående av 6 representanter fra våre medlemsbedrifter.

Opplærlingssenteret eier datterselskapet Medievikar AS som er et rekrutterings- og bemanningsbyrå som formidler erfarent personell til bedrifter i medie- og kommunikasjonsbransjen.

Vi holder til i Stanseveien på Kalbakken, med egen parkering og god kollektivforbindelse med tog (Ca. 10 minutter fra Oslo S).

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like