Polaris Media Sør søkes administrerende direktør

Til å lede Polaris Media Sør søkes administrerende direktør

Polaris Media Sør består av de regionale mediehusene Fædrelandsvennen, Agderposten og Varden, i tillegg til de lokale mediehusene Lister, Lindesnes, Vennesla Tidende, Lillesands-Posten og Grimstad Adressetidende. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Polaris Markedstjenester, PM Tjenestesenter, PM Teknologi Sør, Polaris Trykk Arendal, Polaris Distribusjon-Sør og PM Grafisk Sør.

Polaris Media skal være best på innhold og den foretrukne markedsplass i sine regioner, i alle mediekanaler. Konsernets medier skal kjennetegnes av kvalitet og nytenkning i alle ledd.

I tråd med konsernets strategi skal PM Sør videreutvikle en ledende digital posisjon for brukere lokalt og regionalt. Det blir viktig å arbeide målrettet for økte digitale bruker- og annonseinntekter. Det vil være fokus på å fremme strukturell vekst og søke nye inntektsstrømmer. Polaris Media skal tilby attraktive arbeidsplasser for dyktige medarbeidere.

I en stadig mer digital verden er man avhengig av å holde seg løpende oppdatert på teknologiutvikling og endringer i medielandskapet og brukervaner. Selskapet og ledelsen må derfor være istand til å tolke trender og trusler, og utnytte mulighetene dette skaper.

Lederen vi søker vil få en dobbeltrolle som administrerende direktør i Polaris Media Sør AS og administrerende direktør i Fædrelandsvennen. Stillingen inngår i konsernledelsen til Polaris Media.

De viktigste oppgavene vil være:

  • Utarbeide og implementere selskapets visjon, strategi og mål
  • Drive den digitale transformasjonen sikre inntekter fra abonnenter og annonsører
  • Arbeide med å skape felles kultur og samhørighet
  • Vedvarende fokus på organisasjons- og kompetanseutvikling
  • Samarbeide nært og tillitsfullt med ansatte og deres organisasjoner
  • Gjennom engasjert og godt lederskap skape motivasjon, trivsel og et godt arbeidsmiljø
  • Bidra aktivt i konsernledelsen Polaris Media for å sikre videre vekst og utvikling

Aktuelle kandidater kan vise til relevant og solid ledererfaring. Det er ønskelig med tidligere toppledererfaring, men vi vil også vurdere kandidater med bakgrunn fra sentrale lederstillinger og stort kommersielt ansvar i større selskaper eller konsern.

Bakgrunn fra mediebransjen er en fordel, men ikke et krav. Erfaring fra virksomheter med mange kunder (B2C) – gjerne som abonnenter, med fokus på innhold/tjenesteproduksjon, lojalitet og kundedialog vil være relevant. God digital innsikt og høy kommersiell kompetanse er viktig.

Som leder er du flink til å samle organisasjonen om felles mål. Du evner å bygge gode team og lykkes med å skape engasjement og trivsel på arbeidsplassen. Vi ønsker oss en samfunnsengasjert leder som ser verdien av det viktige samfunnsoppdraget og -ansvaret som følger med stillingen og virksomheten.

 

For mer informasjon kan du kontakte våre rådgivere i BackerSkeie, Rolf Kåre Nilsen- telefon 901 00 077 og/eller Line Askeland – telefon 415 77 411.

Søknad med CV bes registrert senest innen 25. mai 2021 via “Karriere” på www.backerskeie.no.

Om arbeidsgiveren

Polaris Media ASA er et av Skandinavias største mediehus og trykkerikonsern. Konsernet eier 59 mediehus i Norge og Sverige, har en samlet omsetning på ca. 3,5 milliarder NOK og vel 1600 medarbeidere/årsverk. Polaris Media ASA er notert på hovedlisten til Oslo Børs.

Polaris Media Sør AS er organisert som et underkonsern i Polaris Media. Selskapet ble etablert i januar 2020 og er eid 51% av Polaris Media og 49% av eierselskapet Agderposten Medier AS.

Samlet omsetning for selskapet utgjør ca. 650 millioner kroner. Til sammen 267 medarbeidere er ansatt.

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like