Podcast: Grafkom om 2021 – gjenopptar Print Next og hjelper bransjen med Co2-kompensering

Målet er å gjennomføre Print Next 28. oktober.

Netttverket Grafkom er nå i full gang med planleggingen av sitt hovedevent Print Next 28. oktober i Stockholm.

Under pandemien, når alle event plutselig ble umulig å gjennomføre har, Grafkom jobbet med flere ulike prosjekt. Nettverket har blant annet startet en markedsplass for grafisk utstyr og dratt igang et prosjekt for Co2-kompensasjon.

I siste utgave av Branschkollpodden gir Grafkom en oppdatering om hva som er på gang i nettverket. Lytt via linken under eller på Spotify.

 

- ANNONSE -

You might also like