Ny europeisk standard for flergangsmunnbind på gang

Cecilia Grahn Nyd markedssjef på MEC Gruppen er med og utvikler en ny europeisk standard for munnbind.

Svenske MEC Gruppens markedssjef Cecilia Grahn Nyd sitter med i en europeisk komité med blant annet H&M og IKEA som skal ta fram nye retningslinjer for flergangsmunnbind. I denne artikkelen forteller hun mer om arbeidet og hvordan dette kommer til å påvirke bransjen framover.


Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


Munskydd för flergångsbruk finns i en mängd olika modeller och material, allt från de som genomgått dokumenterade tester i någon form till egentillverkade slöjdalster. Det pågår också debatt om hur och när de kan användas, vilken modell som egentligen är bäst i vilket sammanhang och så vidare. Marknadsföringen är ofta fantasifull med produkter som sägs vara ”Covid-19 godkända” eller ”ger skydd mot Corona”, vilket är vilseledande.

För att strukturera marknaden för dessa icke-medicinska munskydd tog CEN, den europeiska standardiseringskommittén, fram en rekommendation kring kvalitet och användning som presenterades i juni 2020. Rekommendationen heter CWA17553 och beskriver lägsta kvalitetskrav, testmetoder och användarinstruktioner men är ännu ingen EN-standard som produkter kan certifieras med.

Cecilia Grahn Nyd, ingår i CEN’s kommitté för att utveckla rekommendationen till en enhetlig EN-standard som skall bli officiell i mitten av februari år 2022. I gruppen ingår aktörer från 34 länder i Europa. Det är bland annat testinstitut, myndigheter och större företag som ingår i gruppen. Från Sverige deltar H&M, IKEA och Konsumentverket.

”Mitt fokus är att se till så profilbranschens intressen finns med i diskussionen”

– Jag sitter i arbetsgruppen på mandat från Danmark för att också delta i den nationella arbetsgruppen där, som leds av Dansk Standard tillsammans med Force Technology, KeepSafe, EcoHouse, danska Läkemedelsverket, Abena, Statens Seruminstitut med flera. Det är ett intressant arbete och mitt fokus här är att se till så profilbranschens intressen finns med i diskussionen. Det kan då handla om hur och när ett test skall genomföras på ett munskydd som ska förses med logomärkning. Var ansvaret hamnar, hur bruksanvisningen skall utformas, tvätt och paketering före eller efter logomärkningen om den sker hos förädlare och inte hos tillverkaren, och så vidare, säger Cecilia Grahn Nyd till Branschkoll och fortsätter:

– Man arbetar utifrån ett konsensusförfarande och det har såklart sina utmaningar att få ihop tankar, viljor och rekommendationer från alla länder och intressenter, säger Cecilia. Förslaget till den nya standarden kommer ut på remiss, även till allmänheten, före sommaren. Planen är sedan att den färdigställs och börjar tillämpas i februari nästa år, säger Cecilia.

För profilbranschen betyder det här att det finns ett regelverk att luta sig mot, som gör det möjligt att visa att ens produkt är testad och godkänd även med tryck. Då inte bara logomärkning som utförs hos tillverkaren utan även möjlighet för importör, distributör eller förädlare att påvisa detta om märkningen påförs i senare led. Tack vare att man tagit hänsyn till det här slipper man riskera en snedvridning av konkurrensmöjligheterna för lokala aktörer.

För att kunna sälja och distribuera munskydd för flergångsbruk på den danska marknaden skall denna standard nu uppfyllas och vara dokumenterad. Sverige har inget nationellt tillägg på gång utan förhåller sig till de riktlinjer som kommer från CEN.

- ANNONSE -

You might also like