Kunngjøring: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet søker leverandør av grafiske tjenester

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har sendt ut grafiske tjenester basert på designmanual og maler, produksjon av publikasjoner, brosjyrer og presentasjoner og produksjon av annonser, bl.a. tilrettelagt for bruk i digitale og sosiale kanaler med mer på anbud. Den angitte verdien er 40.000.000 NOK. Frist for mottak av tilbud eller forespørsel om deltakelse er 09.05.2025. Denne […]

For å lese denne artikkelen må du være abonnent. Logg inn eller bestill abonnement fra magnus@grafkom.se.
You might also like