Vinn Industri søker avdelingsleder grafisk (Drammen)

Vinn Industri Drammen AS ble etablert på Glassverket industriområde i 1985 i regi av Buskerud Fylkeskommune. Vi er i dag en VEKST-bedrift som gir tilbud til 35 yrkeshemmede på VTA-tiltak, samt temporære tiltak i regi av NAV.

Bedriftens filosofi er å fremskaffe arbeidsoppdrag som passer for opplæring og kvalifisering av yrkeshemmede. Gjennom nitidig fokus på “kunden i sentrum” og å overholde kvalitetskrav og leveringstider, har bedriften oppnådd tillit i konkurransepregede markeder. Dagens kunder krever “just in time” konsepter og gode logistikkfunksjoner.
Vårt formål er å sikre og å utvikle gode tilbud om varig tilrettelagt arbeid og attføring av yrkeshemmede gjennom produksjon av varer og tjenester for et marked. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos den enkelte yrkeshemmede gjennom tilrettelagt kvalifisering.
Vår visjon er: Skape menneskelig vekst gjennom trygghet og arbeid.

Stillingen vil være en veileder funksjon i et arbeidsmarkedstiltak for psykisk utviklingshemmede og andre med behov for tilrettelagt arbeid.
Stillingen består i daglig planlegging og oppfølging internt og eksternt av ulike oppdrag i hovedsak fra en krevende grafisk bransje.
For den rette vil det være mulighet for karriereutvikling i bedriften.
Bedriften tilbyr kurs og opplæring både internt og eksternt via vår organisasjoner.
Stillingen inngår i bedriftens ledergruppe.
Bedriften er underlagt Nav’s reglement og kravspesifikasjon for arbeidsmarkedstiltak.
Bedriften er eiet av Drammen kommune.
Den som ansettes må avgi politiattest.

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like