Fersk rapport: Hvor ligger mulighetene i print?

Canon presenterte i forrige uke sin siste innsiktsrapport – Creating Customer Value. Rapporten er ment å avdekke endrede behov hos de som kjøper trykksaker, og uutnyttede muligheter for alle trykksaksleverandører. Det melder Canon på sine websider.

Et interessant funn i rapporten er at hele 80 prosent av de spurte etterlyser flere kreative innspill fra trykksaksleverandørene. Videre svarte 86 prosent at de ønsker seg råd om hvordan de kan kombinere trykk med digital markedsføring. 75 prosent svarte at de ønsket at trykksaksleverandørene hadde en mer rådgivende rolle.

– Det er svært interessante funn, av stor betydning for den som ønsker å levere trykte kommunikasjonstjenester. De gjennomførte intervjuene, alle utført i EMEA-regionen, kom samtidig med utbruddet av Covid-19. Det var selvsagt ikke planlagt fra Canons side, men førte til at vi også fikk verdifull informasjon om hvordan pandemien med alle dens endringer i adferd, påvirker bedriftenes strategier for markedsføring og kommunikasjon. Vi kommer til å invitere Canons kunder til webinarer der vi ser på hvordan Insight-resultatene kan bidra til å forstå bedre det landskapet både vi og kundene er en del av. Rapporten avsluttes med en tipunktsplan for å skape merverdi for trykkeriets kunder. Den ser vi virkelig frem til å dele med våre grafiske kunder, sier Bjørn Frantsen, Product Marketing Manager Professional Print i Canon Norge.

Canons innsiktsrapport bygger på 235 telefonintervjuer av senior markedssjefer i EMEA-regionen. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mars-juni 2020.

Basert på undersøkelsen har Canon satt i gang et eget program – Canon Ascent Programme – som skal gi trykksaksleverandørene veiledning i hvordan de oppnår en tettere arbeidsrelasjon med sine kunder, og hvordan de kan utvikle flere verdiøkende tjenester. 

- ANNONSE -

You might also like