Tolletatens kommunikasjonsstab søker Grafisk designer (Oslo)

Tolletatens kommunikasjonsavdeling har ansvar for Tolletatens kommunikasjon ut mot publikum, næringsliv, samarbeidende myndigheter og egne ansatte.

Historien om hvem Tolletaten er, hva vi gjør og hva vårt arbeid betyr for den enkelte, næringslivet og samfunnet som helhet består av mange lag og er utfordrende å formidle. Vår oppgave i kommunikasjonsavdelingen er å utforme og iverksette aktiviteter og produkter som skal gjøre Tolletaten tydeligere og synligere utad. For å lykkes med dette trenger vi en kreativ og allsidig grafisk designer som kan bidra til at våre historier og budskap blir forstått og engasjerer på nye og smarte måter.

 

Arbeidsoppgaver

Kommunikasjonsstaben har ansvar for mange komplekse tematikker og problemstillinger som skal kommuniseres og visualiseres på en presis og forståelig måte til alle våre ulike målgrupper. Reisende, næringsliv, samarbeidende myndigheter, egne ansatte og fremtidige ansatte. Vi har et stort potensial i å både forenkle og tydeliggjøre historiefortellingen gjennom blant annet visuelle elementer, infografikk og animasjoner. Vi ønsker oss derfor en allsidig grafisk designer som kan spille oss gode, med et blikk for å omforme tall, regelverk og samfunnsaktuelle problemstillinger til visuelle produkter og løsninger.

Ansvar og hovedoppgaver:

  • lede implementering og oppfølgingen av Tolletatens visuelle profil, inkludert opplæring ved behov
  • foredle og videreutvikle Tolletatens visuelle profil og produkter
  • utforming av grafiske produksjoner, som infografikk, illustrasjoner og annen visualisering av kompleks tematikk til digitale kanaler og trykk
  • prosjektledelse, rådgivning og produksjon av løsninger i tverrfaglige team
  • å ha så god kommunikasjonsfaglig innsikt, at du også kan lede andre type prosjekter relatert til kommunikasjons avdelingen sitt kjerneoppdrag

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like