Leserinnlegg: Gratulerer Ålgård Offset og DNT!

Dette er et leserinnlegg skrevet av Sigurd Hammerstad, styreleder i Megaprint.

Gratulerer Ålgård Offset og DNT!

– og Kai Hansen Trykkeri gir berettiget kritikk til Hadia Tajik

Den Norske Turistforening konsulterte klima- og energikonsulentselskapet Endrava som dokumenterte at produksjon i Polen gav et langt høyere klimagassutslipp enn om trykkingen skjedde i Norge.

I uken som gikk fikk også AP sin finanspolitiske talskvinne, Hadia Tajik, kritikk av Kai Hansen Trykkeri, publisert i Stavanger Aftenblad, fordi forlaget Tiden Norsk Forlag trykker hennes nye bok i Litauen. I kjent stil går Finansavisens redaktør, Trygve Hegnar, til angrep på artikkelen som han mener er absurd fordi produksjon i såkalte lavkostland rett og slett er «slik verden er».

De to sakene henger sammen. Det handler, som dokumentert av DNT, om klimagassutslipp, men det handler også om konkurranse på ulike vilkår.

Klimagassutslipp: Konsulentselskapet Endrava har dokumentert at trykking i et østeuropeisk land kan gi høyere klimagassutslipp enn trykking i Norge. Ifølge Endrava skyldes dette frakt av innsatsmidler (råvarer), men også frakt av det ferdige produkt fra Polen til Norge. I tillegg tilkommer utslippet fra å produsere energi til trykkemaskinene. Polen har primært fossile energikilder til kraftproduksjon og dette øker det totale utslippet fra verdikjeden ytterligere.

Ulike vilkår: Det har gått under radaren for de fleste at flere «nye» EU-land mottar betydelige EUFunds. Dette er midler som blant annet finansieres gjennom EØS midler fra Norge. Resultatet er at norske skattepenger finansierer maskininvesteringer i polske trykkerier som igjen får en urimelig konkurransefordel fordi hele 40-60% (avhengig av lokalisering i landet) av investeringen betales av EU. Når et norsk trykkeri betaler 10 millioner for en ny maskin, betaler deres polske konkurrent 4-6 millioner. I tillegg mottar det polske trykkeriet ulike støtteordninger som eksempelvis oppføring av bygninger og kjøp av eiendom. Denne støtten kan også som regel føres tilbake til EU-Funds.

Norske grafiske bedrifter har gjennom flere år forbedret sin konkurransekraft, hovedsakelig fordi valutaen gradvis går i norske produsenters favør, men også på grunn av generelt lavere kostnadsnivå samt automatisering og effektivisering. Dette gjelder innenfor alle fagfeltene; Arkoffset, rulloffset, storformat og skiltproduksjon. Men importen er fremdeles for høy. I disse dager snakkes det mye om nasjonale dugnader. Den grafiske bransjen er med på dugnaden, men trenger hjelp fra:

Norske trykksakbestillere: Kjøp i Norge, norske produsenter er konkurransedyktige. Og husk klimagassregnestykket.

Norske grafiske bedrifter: Bruk norske underleverandører. Husk klimagassregnestykket og ikke minst hva det innebærer å bruke «Trykt i Norge» i markedsføringen av ditt trykkeri. Det forplikter.

Hadia Tajik: Husk på hvilket parti du representerer. Og dersom ikke du tenker på norske arbeidsplasser, hvem skal da gjøre det? Meningsbærere som politikere, redaktører og samfunnsdebattanter må støtte norsk produksjon når den beviselig er konkurransedyktig. Men på sammenlignbare vilkår.

Sigurd Hammerstad, styreleder i Megaprint

.

- ANNONSE -

You might also like