Grafisk bransjeforening om Trykt i Norge-debatten

Debatten om trykk av bøker i Norge vs utlandet har rast i flere uker etter at Kai Hansen AS gikk ut og kritiserte Hadia Tajik for å trykke sin nye bok i Litauen. I debatten blir det ofte referert til Grafisk bransjeforenings merke “Trykt i Norge” som oppfordrer alle trykksakskjøpere til å velge norsk produksjon.

Media Monitor har tatt en prat med Jøran Aulin-Jansson, styreleder i Grafisk bransjeforening, for å høre mer om foreningens syn på “Trykt i Norge”-merket og markedsføringen av merket.

Grafisk bransjeforening har lagt ned mye tid og ressurser i “Trykt  i Norge”, hvordan har merket blitt tatt i mot blant medlemmer og i markedet?

Det virker som om merket har blitt tatt veldig godt imot, både hos våre medlemmer og også blant deres kunder. Grafisk bransjeforening har for første gang på mange år opplevd en økning i medlemsmassen, og mye av årsaken til dette ligger nok i Trykt i Norge merket. I tillegg har mange trykksakskjøpere gitt utrykk for en stolthet i å kunne bruke merket, og det gleder oss stort! Stadig vekk dukker det opp solskinnshistorier om trykksakskjøpere som ser verdien i å bruke merket. Men dette er nok bare starten. Flere og flere av våre medlemmer bruker merket aktivt i sin markedsføring, noe som gir bedre og bedre respons i markedet.

Debatten har rast etter at det ble kjent at Hadia Tajik og de fleste andre politikere velger å trykke sine bøker i utlandet, hvordan ser bransjeforeningen på debatten?

Vi ser på debatten som relevant, men samtidig ønsker vi et større fokus på de som faktisk kjøper sine trykksaker i Norge, og på hvorfor de gjør det. Som kjent, mangler det ikke gode grunner til det.

Veldig mange i Norge kjøper ferdighus og -hytte fra Baltikum og klær produsert i Asia, selv om det finnes norske alternativ. Er det realistisk å få trykkssakskjøpere til å velge norsk og hvilke argumenter mener bransjeforeningen er de viktigste for å velge norsk?

Det er ikke slik at Grafisk bransjeforening mener at alt som kan kjøpes i Norge skal kjøpes i Norge. Vi er et land som er veldig avhengig av eksport, og da blir det litt hyklersk å ha en slik holdning. Men, det betyr jo ikke at vi bare skal gi opp og legge ned.
Det er mange årsaker til at importen av trykksaker har økt de siste ti årene. Valuta, lønns- og arbeidsvilkår, investeringsstøtte fra EU, etc. Alt dette har skapt en prisforskjell som mange har benyttet seg av, i tillegg har innkjøpsmønsteret endret seg. Og dette har blitt en vane, slik at mange ikke engang sjakker pris her i Norge. I dag er valutasituasjonen en annen, lønns- og arbeidsvilkårene har bedret seg hos de utenlandske, seriøse bedriftene, og pengene sitter ikke like løst hos EU. Våre viktigste argumenter for å velge en bedrift med Trykt i Norge-merket er:

  • Du bidrar til å beholde lokale arbeidsplasser.
  • Du viser kunder og ansatte at du setter pris på godt norsk håndverk.
  • Du kan være trygg på at bedriften virkelig kan faget sitt; førtrykk, trykking og ferdiggjøring.
  • Du slipper språklige eller geografiske utfordringer og misforståelser.

Det har vært vanlig i norsk grafisk bransje å legge deler av produksjonen til utlandet. Jobber også bransjeforeningen med å få egne medlemmer til å velge norske alternativ?

Det er ikke alle produksjoner som passer best i Norge. Det kan være spesialtrykksaker av ymse art som det ikke engang er mulig å lage i Norge. Mitt inntrykk er at det er omfattende samhandel i Norge, og det er noe som alle tjener på. Vårt mål er ikke å ta tilbake all import av trykksaker, men en andel av de fire milliardene vil komme godt med for bransjen.

- ANNONSE -

You might also like