Fagforbundet søker Mediegrafiker (Oslo)

Informasjonsavdelinga har 15 medarbeidere med ansvar for informasjon til medlemmer og tillitsvalgte, materiellproduksjon, kampanjer, nettsider, sosiale medier og medierågiving. Vi har også eget grafisk senter/hustrykkeri, som produserer trykksaker og driver annet grafisk arbeid. De to ansatte ved grafisk senter produserer selv mindre trykkeoppdrag som brosjyrer, rapporter, visittkort og rollups, og formidler dessuten større oppdrag til eksterne trykkeri.

Nå søker vi en mediegrafiker som skal utforme og produsere trykksaker og digitalt informasjonsmateriell. Den som blir ansatt får ansvar for vår trykksakproduksjon, og må beherske grafisk utforming, produksjon og trykking av materiell. Samtidig skal vår mediegrafiker jobbe med grafisk innhold og videoinnhold til digitale kanaler, som nettside, intranett og sosiale medier.

Den som blir tilsatt skal også ta aktivt del i arbeidet til avdelinga på andre områder.

Source www.finn.no
You might also like