Avery Dennison søker Financial Analyst / Controller (Gaupne)

Avery Dennison NTP ser etter ein ny medarbeidar ved vår økonomiavdeling. Me søkjer ein Financial analyst / Controller i 100% stilling. Her får du utviklingsmoglegheiter gjennom utfordrande og spennande arbeidsoppgåver i eit internasjonalt miljø. Du vil blir ein del av eit lokalt team på 4 personar men samarbeider tett med andre avdelingar i og utanfor Norge. Du rapporterar til økonomisjefen, og vil få god oppfølging i eit profesjonelt og godt arbeidsmiljø.

Ynskja oppstart oktober / november.

Sentrale arbeidsoppgåver:

  • Rapportering til konsernet
  • Internkontroll, internrevisjon
  • Oppfølging av prosjekt
  • Avviksanalysar
  • Budsjettering og forecasting
  • Årsregnskap
  • Utarbeide analyser og rapportar
  • Vera ein pådrivar for effektive prosessar og kontinuerleg forbetring

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like