Amedia Distribusjon søker Plan- og produksjonssjef (Oslo)

Vi søker plan- og produksjonssjef som kan levere produksjonplanlegging i verdensklasseDistribusjon er Amedias nye gull, og vår distribusjonslogistikk er teknologisk i verdensklasse.
Plan- og produksjonssjef er en nyopprettet stilling i tråd med moderniseringen i Amedia Distribusjon AS. Stillingen er en nøkkelrolle og er viktig for at Amedia Distribusjon skal lykkes i sitt kvalitets- og lønnsomhetsarbeid knyttet til produkt- og serviceutviklingen i konsernet. Plan-og produksjonssjef blir ansvarlig for avdelingene; Avdeling Analyse og kvalitet, Avdeling Strategisk produksjonsplanlegging, Avdeling Prosjektledelse samt Leder Driftssenter-natt. Stillingen rapporterer til COO og vil være ansvarlig for å etablere helhetlige rapporteringsrutiner for områder som strategisk produksjonsplanlegging, driftssenter, prosjektavdeling og analyse- og kvalitetsarbeid.

Vår nye leder vil foruten å lede egne avdelinger arbeide i skjæringspunktet mellom Amedia Distribusjons regioner, andre fagområder i konsernet, andre aviskonsern og eksterne samarbeidspartnere.
En av plan- og produksjonssjefens viktigste oppgaver blir å sikre like prosesser i autonome regioner samt sørge for kontinuerlig forbedring og produktlønnsomhet.

Vi ønsker oss en tydelig leder som viser vei gjennom beste praksis. Vi ønsker oss en leder med god teoretisk ballast, som ser utfordringene og omsetter dette til operativ handling. Vi jakter en leder med tung logistikk- og IT erfaring som kan vise til vellykkede og relevante prosjektlederarbeid. Det er viktig at vår nye leder er opptatt av og har erfaring med agile metodikker for prosjektgjennomføring.

Er du en leder opptatt av lagspill, en leder som coacher og skaper gode arbeidsvilkår for ansatte og samarbeidspartnere, en leder som walk the talk ? Er du en leder som er offensiv og ser muligheter der andre ser begrensninger og alltid tenker beste praksis ? Ser du på deg selv som en moderne leder med god kunnskap om distribusjon og logistikk og har klare tanker om fremtidens distribusjon- og logistikkløsninger?
Vi trenger deg!

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like