Flisa leverer nytt 3D-prosjekt – så mye er 3D-bransjen verdt globalt

Bilde: Flisa Trykkeri.

Flisa Trykkeri har nylig levert en 3D-modell av I-boligs eiendomsutbygging på Ladderudløkka på Råholt. Leveransen er et godt eksempel på hva man kan tilby markedet innen 3D-print.

Flisa Trykkeri er et av få grafiske selskap som har valgt å satse på 3D-print – les mer om hva Flisa tilbyr innen dette segmentet på flisatrykkeri.no.

Ifølge en artikkel på Whatheythink forventes det globale 3D-printmarkedet å øke med 155% fram til år 2024 og nå en nivå på 41 milliarder dollar, ifølge tall fra LearnBonds.

Ifølge en undersøkelse utført av Sculpteo sier hele 49 prosent av de spurte selskapene at de benytter 3D-print i sin produksjon, en økning med 27 prosent siden 2017. Undersøkelsen viste også at 41 prosent benytter 3D-print for å øke takten på selskapenes produktutvikling.

Les hele artikkelen fra Whattheythink om 3D-print her.

- ANNONSE -

You might also like