Flere grafiske kampanjer for å verne om egen produksjon

Media Monitor skrev nylig om relanseringen av “Trykt i Norge” med film og nye nettsider. De siste ukene har både danskene og finnene lansert lignende kampanjer.

I Danmark er det to trykkerier som har tatt initiativet til kampanjen “Produceret i Danmark til Danmark.” Initiativtagerne sier kampanjen er et resultat av frustrasjon over at stadig flere trykkoppdrag blir sendt ut av landet. Andre trykkerier inviteres til å bli med på toget.

I Finland er det den Grafiske bransjeforeningen som har tatt initiativ til kampanjen “Me työllistämme Suomea” der alle medlemmer av foreningen får bruke merket i sin markedsføring. Bransjeforeningen skriver at det i disse tider er ekstra viktig å støtte opp om sin egen nasjonale industri.

- ANNONSE -

You might also like