Avery Dennison søker Økonomimedarbeider(Gaupne)

Er du nyutdanna innan økonomi og ynskjer arbeidserfaring? Eller er du i ei økonomistilling og ynskjer nye utfordringar? Me kan tilby ein spennande og allsidig jobb i eit internasjonalt miljø!

Arbeidsoppgåver:

  • Primært følgje opp kundane våre i inn- og utland
  • Støtte det komersielle arbeidet frå økonomisida
  • Bidra til å redusere uteståande fordringar og nå konsernet sine mål
  • Bistå vårt eksterne inkassoselskap ved behov
  • Månadsrapportering og kvartalsrapportering til konsernet
  • Ansvar for utfakturering til kundar via VISMA Autoinvoice
  • Avstemming og kontroll
  • Remittering og manuelle betalingar
  • Andre oppgåver som bokføring og revisjon kan bli aktuelt

Me ynskjer oppstart so fort som mogleg, gjerne måndag 6. juli. Stillinga er eit års vikariat med moglegheit for forlenging. Du kjem til å få god opplæring og jobbe tett ilag med resten av økonomiteamet vårt både i Noreg og Europa.

- ANNONSE -

Source finn.no
You might also like