Sykehuset Østfold søker Kommunikasjonsrådgiver – grafisk design (Sarpsborg)

En av våre dyktige kommunikasjonsrådgivere er i permisjon, og vi søker en vikar for perioden 17. august  2020 til 12. mars 2021.

Kommunikasjonsavdelingen i sykehuset har ansvar for å utarbeide informasjonsmateriell til pasienter, bidra til at sykehusets medarbeidere får nødvendig informasjon og har tilgang til informasjonen de ønsker, sørge for at mediene får gode svar på sine henvendelser og ikke minst være rådgiver for fagpersoner og ledere i alle typer kommunikasjonsspørsmål. Avdelingen forvalter sykehusets grafiske profil, interne og eksterne nettsider og kontoer i sosiale medier. Vi er et tverrfaglig kommunikasjonsteam med kompetanse innen journalistikk, markedsføring, språk, web, design, samfunnsvitenskap og prosjektledelse.

Vi søker en rådgiver med kompetanse innen grafisk design og tekstarbeid. Hovedansvarsområdet vil være å utarbeide pasientinformasjon til nett og trykksaker. Kommunikasjonsrådgiveren leder prosessen fra ide til ferdig produkt, og har ansvar for all koordinering med sykehusets fagavdelinger og evt. fotograf og trykkeri. Kommunikasjonsrådgiveren vil ha en sentral rolle i å planlegge og gjennomføre eventuelle interne eller eksterne kampanjer.  Stillingen har delegert ansvar for å forvalte og videreutvikle sykehusets grafiske profilhåndbok.

Kommunikasjonsrådgiveren skal kunne formidle fagstoff på en kreativ, engasjerende og tilgjengelig måte. Det forutsettes dokumenterte gode ferdigheter innen grafisk design og programmene InDesign, Illustrator og Photoshop.

Kommunikasjonsrådgiveren vil også inngå i avdelingens daglige arbeid som innebærer nyhetsformidling på sykehusets interne og eksterne nettside og annen kommunikasjonsfaglig rådgivning. Sykehuset Østfold er i pandemiberedskap, og kommunikasjonsavdelingen har et særskilt ansvar i beredskapssituasjoner. Det kan bety en større vektlegging av andre arbeidsoppgaver enn hva som er normalt for stillingen under vikariatets varighet.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like