Smart Inspection søker UX designer (Kristiansand S)

Etablert start-up i vekstfase søker UX designer.

Bygg, anlegg og infrastruktur har vært store satsningsområder i Norge de siste årene. Aktiviteten har vært høy, og behov for innovasjon og digitalisering har økt i takt med dette. Smart Inspection AS har etablert seg som en solid aktør med dyptgående kompetanse innen disse verdikjedene, både faglig og innen IT.

Vi er i gang med prosjekter for bransjens største aktører og ser at behovet for nye og innovative digitale produkter bare vil øke i tiden fremover. Vi utvider derfor utviklerteamet vårt, og er på utkikk etter en ny dyktig medarbeider som også kan håndtere designoppgaver.

Du vil jobbe i en bedrift der du vil ha stor påvirkningskraft på produkter og hvordan firmaets identitet utformes og formidles gjennom digitale produkter.

Arbeidsoppgaver

  • Koordinere og styre design-prosess på nye produkter og tjenester med utviklerteamet
  • Ansvar for at design er enhetlig på tvers av bedriften og produkter
  • Prototype og designe intuitive og innovative brukergrensesnitt

- ANNONSE -

Source www.finn.no/
You might also like