Ekstraordinær generalforsamling i Grafisk bransjeforening

Grafisk bransjeforening har innkalt til ekstraordinær generalforsamling onsdag den 27. mai, kl 15:00. Det melder foreningen på sine nettsider.

Generalforsamlingen avholdes digitalt, og man ønsker blant annet medlemmenes syn på om man skal arrangere landsmøte i Bergen som planlagt i september.

Agenda:

  1. Opprop
  2. Godkjenning av innkallingen
  3. Valg av møteleder og referent
  4. Kontingent 2020
  5. Landsmøte 2020
You might also like