TrønderEnergi Kraft AS søker Kommunikasjonsrådgiver (Trondheim)

 Innen 2050 skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn. Det er ikke lenge til.

TrønderEnergi er i endring. Vår ambisjon om å bane vei for – og realisere fornybarsamfunnet krever mye av oss alle. Både vi som er her nå og for de som kommer etter oss.
Selskapets langsiktige strategi fram mot 2030 er ambisiøs. Vi skal posisjonere oss enda tydeligere inn i fornybarsamfunnet – vi skal produsere mer fornybar energi og vi skal hente ut enda mer verdi fra vind og vann. Utviklingen av nye forretningskonsepter innen el-billading, energieffektivisering og energiomlegging skal gi oss en tydelig og helhetlig posisjon som en viktig bidragsyter for å realisere fornybarsamfunnet.

Vi er eier og operatør av en rekke vann- og vindkraftverk i drift. I tillegg bygger vi for tiden ut flere nye vindkraftprosjekter.  Vi er deleier i Fosen Vind, som er en av Europas største landbaserte vindkraftanlegg. I 2020 blir vi også operatør av Roan Vindpark, et av Norges største vindkraftanlegg. Denne satsingen krever endringsvilje, nytenkning og ny kompetanse. I tillegg jobber vi med nye energiløsninger innenfor kraftproduksjon og -balansering, samt energirelaterte tjenesteløsninger. Energibransjen er i rask utvikling, og vår evne til å omstille oss blir stadig mer avgjørende for vår videre vekst og lønnsomhet.

 

Arbeidsoppgaver

  • Ha en operativ rolle innen kommunikasjon både internt og eksternt
  • Håndtere, drifte og vedlikeholde våre sosiale og digitale plattformer – interne og eksterne
  • Delta inn mot ulike støtteteam knyttet til vår produksjon
  • Ellers bidra inn mot aktiviteter, arrangement og ulike oppgaver i Kommunikasjonsavdelingen

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like