Høy eurokurs gir utfordringer

I kjølvannet av Corona-krisen og fallende oljepris, har det vært store utslag i kronekursen. På det meste sto euroen i 12,26 og svenske kroner i 1,15. Nå har den norske krona styrket seg litt, men er fortsatt veldig svak i historik perspektiv.

Den svake kronekursen gjør at leverandørenes innkjøp blir dyrere, noe som i neste runde gir høyere priser for trykkeriene. Luth Gruppen, en av de største leverandørene til bransjen, melder på sine nettsider at den svake kronekursen “vil gi utslag i økte priser på både forbruksmateriell, utstyr, maskiner og reservedeler.”

“Det er ikke lett om dagen når vi opplever den svakeste NOK på lang, lang tid. Corona-krise i verden, rekordlav oljepris og det norske kostnadsnivået som er for høyt.  Det er en “cocktail” som ikke smaker godt,” skriver Luth Gruppen på sine nettsider.

- ANNONSE -

You might also like