Forbedret resultat for 07 Media i 2019

07 Media AS melder i en pressemelding at konsernet “leverte et vesentlig bedre resultat i 2019 enn foregående år.”

07 Media AS oppnådde en omsetning på 351 millioner kroner i 2019, noe som er en økning på 9 prosent sammenlignet med foregående år. EBITDA endte på 18,3 millioner kroner, og driftsresultatet på 2,6 millioner kroner. 

Selskapet skriver videre i meldingen at man har en klar strategi om å befeste posisjonen innen grafisk produksjon, samtidig som man har store vekstambisjoner innen forretningsområdene TECH og DESIGN.

God start på 2020

“Vi hadde en svært god start på 2020 og våre driftsinntekter og resultat lå godt foran fjoråret. Vi i 07 Media er også rammet av corona-epidemien og de negative ringvirkningene dette medfører. Vi gjør de tiltakene vi anser som nødvendige for å sikre vår drift, og vi leverer på alle våre forretningsområder, men med lavere aktivitet. Vår ambisjon er å kunne levere et nytt sterkt år,” skriver konsernsjef Kjetil Amundsen i pressemeldingen.

- ANNONSE -

You might also like