Slik beskytter Lasertryk sin produksjon; tape og ulike farger på t-skjortene

Rutiner for å unngå smittespredning er selvsagt avgjørende for å holde antall syke nede, og også for å kunne opprettholde produksjon. Under følger en reportasje fra danske Lasertryk og hvordan de med enkle metoder avgrenser deler av sin produksjon og virksomhet.

Det er Lasertryks adm dir Esben Mols KabellI som i et Linkedin-innlegg viser hva de har gjort for å begrense et eventuelt Corona-utbrudd ved hovedkontoret i Århus, der selskapet har delt inn virksomheten i ni soner.


Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


Det här är för att man ska kunna isolera en eventuell smittgrupp, om någon i exempelvis zon 8 blir sjuk, ja då isolerar man zon 8 och de andra zonerna kan jobba på mer eller mindre som vanligt.

Möter man någon med en annan färg på t-shirten så är det något som inte stämmer

– Jag tror inte jorden kommer gå under och jag tror inte Corona kommer förändra så mycket i praktiken, men med det sagt så är det lika bra att förberedda sig utan att för den sakens skull lägga ner verksamheten. Vi har delat in vårt huvudkontor i Århus i 9 zoner och ingen medarbetare får röra sig utanför sin zon. Vidare har vi skapat en förskjutning av skiftbytet med 5 minuter så att arbetarna inte möter varandra vid ett skiftbyte. Med dessa enkla knep skulle en eventuell smitta betyda att 5-10 procent av medarbetarna måste i karantän, istället för halva företaget. För att göra zonerna ännu tydligare har respektive zon fått sin egen färg på t-shirten, så möter man någon med ”fel” färg på t-shirten så är det något som inte stämmer, skriver Esben på Linkedin.

Samma sak har också kommunicerats på Facebook så här.

- ANNONSE -

You might also like