07 Media med tiltak mot Covid-19

Spredningen av Coronoa-viruset/Covid-19 berører alle på flere plan, ikke minst næringslivet. Media Monitor har snakket med en av Norges største aktører i bransjen, 07 Media, som har gjennomført en rekke tiltak for å bidra til at spredningsrisikoen reduseres.

– Ja, vi har iverksatt innskjerpede tiltak for å hindre spredning. Vi håper også andre i bransjen gjør det samme, og at vi i fellesskap kan være med å begrense omfanget, sier Kjetil Amundsen, konsernsjef i 07 Media.

07 Media har innført følgende tiltak for sine ansatte:

 1. HYGIENE: God håndhygiene er viktig. Vask av hender ofte med såpe og lunkent vann og unngå å ta deg selv i ansiktet. Unngå å hoste eller nyse direkte på andre.
 2. HYGIENE: Vi oppfordrer nå alle til å unngå nærkontakt; hold avstand, unngå klem og håndhilsning. Hold litt ekstra avstand i forbindelse med lunch, møter og i andre sammenhenger der vi omgås og der dette er mulig.
 3. REISE: FHI fraråder reise til områder med utbredt spredning. Til enhver tid oppdatert liste over områder med utbredt spredning finner man hos FHI.
 4. REISE: Dersom en mot formodning skulle VELGE å reise til et av områdene som ER på lista ved utreisetidspunktet (ref. over), MÅ hver enkelt ta konsekvensene av 14 dagers karantene i form av ulønnet fravær.
 5. REISE: Ingen jobbrelaterte reiser godkjennes, uavhengig av destinasjon.
 6. REISE: Vi oppfordrer alle som planlegger å reise privat om å begrense dette så mye som mulig.
 7. REISE: Dersom dere planlegger å reise privat utenfor Norge er det herved meldeplikt om dette til nærmeste leder. Dette for at vi til enhver tid skal ha best mulig kontroll med hvor våre ansatte befinner seg, eller har befunnet seg, dersom nye områder opplever utbredt spredning.
 8. MØTER: Vi oppfordrer nå alle til å minimere møter med kunder, leverandører og andre så mye som mulig. Dette betyr at vi tilstreber å benytte telefon eller Skype istedenfor å møtes fysisk.
 9. MØTER/KURS/SEMINAR: Vi kansellerer frokostmøter og andre tilstelninger i vår regi, samt oppfordrer til IKKE å delta på slike tilstelninger hos andre.
 10. STORE FORSAMLINGER: Vi vil oppfordre alle til ikke å oppsøke store forsamlinger i privat regi. Dette gjelder idrettsarrangement, konserter eller annet der mange mennesker er samlet.
 11. POSITIV PRØVE: Skulle en av oss bli testet positiv for Corona virus har vi MELDEPLIKT. Dette gjelder også om noen i vår nære relasjon får påvist smitte. Gi da umiddelbart beskjed til nærmeste leder samt HR.

Oppdatert fredag: 07 Media opplyser til Media Monitor at man nå ytterligere har strammet til reglene ift hygiene og hjemmekontor.

- ANNONSE -

You might also like