Stort anbud ute fra Statped

Statped – den statlige spesialpedagogiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner – er nå ute med et stort anbud for trykksaker. Anbudet kan du lese her.

Statped skriver i anbudet at “Hovedoppgavene er å bistå Statped med trykkeritjenester for trykk av ulike typer informasjonsmateriell. Det er bl.a. behov for bistand til å levere trykte magasin (Statpedmagasinet), brosjyrer, programmer, veiledere, med mer. […] Leverandør skal også levere og beskriver «print of demand». Dette innebærer bl.a. at leverandøren må ivareta all logistikk og økonomi ut Statpeds kunder. Dette innebærer utsendelse materiell og innkreving av faktura.”

Kontraktens varighet er på 24 måneder og oppgitt verdi er 4 millioner kroner.

Frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen, samt å melde sin interesse eller mottak av tilbud er satt til 20. januar.

Aktuelle tildelinger og kunngjøringer fra Doffin finner du samlet på vår side her.

- ANNONSE -

You might also like