NOPA ny medarrangør på PrintNext 7. mai 2020

Framtidseventet PrintNext vokser videre med nettverket NOPA som ny medarrangør. I samarbeid med Grafkom og Grafiska Företagen – som startet PrintNext for to år siden – samler man den 7. mai 2020 i Stockholm en enda større del av den Nordiske og Baltiske grafiske bransjen for å diskutere framtidens grafiske tjenester. Det melder de tre aktørene i en pressemelding.

– NOPA er en svært sterk aktør for de største trykkeriene med virksomhet i Norden og Baltikum, og i fellesskap kommer PrintNext nå til å bli enda bedre på å hjelpe grafiske aktører til å se hva fremtiden bringer innenfor ulike segment, sier Magnus Thorkildsen, partner på Grafkom.

Planleggingen er allerede i full gang og fokus på neste års event blir med ulike vinkler å få fram hva som kreves for å lykkes innen områdene miljø, teknologi og forretningsutvikling.

– PrintNext har utviklet seg fra å være en svensk til å bli en nordisk møteplass for bransjen noe som er helt rett siden både kunder og bransjen stadig blir mer global. Fokus på spørsmål som miljø og forretningsutvikling er helt avgjørende for å nå fremgang de kommende år, sier Ravindra Parasnis, adm dir, Grafiska Företagen.

Håvard Grjotheim, som leder arbeidet med PrintNext for NOPAs del, er fornøyd med det nye samarbeidet.

– Den grafiske bransjen behøver en samlet og sterk røst i tider da de grafiske produktene både utfordres av digitale alternativ men samtidig kan skape veldig store verdier for kundene om de benyttes på rett sett. Min visjon er at PrintNext kan være en del i å gjøre bransjen sterkere, sier Håvard Grjotheim, adm dir på Scandbook.

Hold av 7. mai i kalenderen allerede nå – snart kommer mer informasjon om PrintNext i din
inboks.

- ANNONSE -

You might also like