Ruter AS søker Produksjonsansvarlig – trykksaker til stoppested (Oslo)

Ruter er i en spennende fase med solid trafikkvekst. Vi er her for å innfri kundenes behov i dag og for morgendagen, for stadig å kunne tilby bedre kollektivtjenester, og legge til rette for bærekraftig bevegelsesfrihet. For å sikre kompetanse og høy kvalitet med informasjonsinnhold på stoppesteder søker Ruter etter produksjonsansvarlig for trykksaker til disse.

Gjennom flere år har Ruter drevet målrettet standardheving av våre stoppesteder. Et ledd i dette er at hvert stoppested har sammenstilte trykte oppslag – såkalte flak – bestående av stoppesteds-tabeller og annen nyttig informasjon. Formålet med flaket er å gi reisende bekreftelse på at de er på rett sted og gi riktig informasjon om avgangstider med mer. Trykksaken endres flere ganger i året i forbindelse med planlagte ruteendringer og andre hendelser som inntreffer i regionen vår.

Hvert flak har et format innenfor et utvalg standard størrelser(maler). Ruter har utviklet et system for å holde orden på dette, kaltflakmotoren. Systemet styrer maler og informasjons-hierarki og setter sammen trykkeklareoppslag til rett sted.

Som produksjonsansvarlig for informasjonsflakvil du i tillegg til å bruke flakmotoren på daglig basis, være ansvarlig foreffektiv verdiflyt fra trafikkplanlegger gjennom kvalitetskontroll,sammenstilling, trykking og distribusjon til stoppested. Evne til å tenkeflyt-effektive arbeidsprosesser og jobbe systematisk med kontinuerlig forbedring,vil være en stor fordel i jobben. I samråd med interne og eksternesamarbeidspartnere og med et godt øye for kvalitet og detaljer, sørger du for atRuter skaper gode kundeopplevelser på stoppestedene.

Vi oppfordrer også interne krefter som måtte være kvalifisert og interessert til å søke!

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like