Andvord Grafisk søker Leder for innesalg og prosjektledere (Hagen)

I Andvord Grafisk vil du være leder for våre prosjektlederne, som skal være et samlende punkt mellom våre dyktige rådgivere og vår produksjon. Dette teamet gjør  hver dag alt de kan for at våre kunder skal bli fornøyde. Du vil også være en del av dette, ettersom du skal være prosjektleder for noen av våre nøkkelkunder. Bedriften har de siste årene utviklet en byråløsning for å betjene våre kunder innen området DM og reklame. Prosjektlederen deltar ofte sammen med rådgiver for å planlegge kampanjer og administrere disse innen gitte tidsrammer.

Om du liker å jobbe med kolleger og kunder, er løsnings-orientert og har et positivt syn på livet, gjør det jobben mye enklere. Det er en fordel om du har kunnskap om den grafiske bransjen og hvordan produksjonen i en grafisk bedrift foregår. Det er en absolutt forutsetning at du behersker norsk både muntlig og skriftlig.

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like