90-åring blikker fremover

Det Grafiske Selskap – bedre kjent som DGS – feiret nylig 90 år med storslagen feiring på Bogstad Gård. Foreningen starta i sin tid som en møteplass for ledere, men er i dag en møteplass for alle med arbeidssted eller en interesse i grafisk bransje.

– For noen år siden sa vi at vi skulle holde på til kassa var tom. Men vi har sett at DGS er en møteplass for hele bransjen, en møteplass som jeg tror bransjen trenger – også i fremtiden, sier DGS-leder, Mette Solberg Ohlgren, som til daglig leder Grafisk Seksjon på Stortinget.

DGS tilbyr sine medlemmer en blanding av faglige og sosiale aktiviteter. Lutefiskmiddagen og båtturen i juni er faste sosiale innslag, men foreningen arrangerer også faglige treff i forbindelse med bedriftsbesøk, både hos medlemmer og andre interessante aktører. I mars blir det årsmøte og i juni er det igjen tid for foreningens tradisjonelle båttur på fjorden som arrangeres i fellesskap med Grafisk bransjeforening Øst.

– VI vil være en forening og en møteplass for alle med erfaring og interesse for grafisk bransje.Tidligere var det nesten bare tradisjonelle siviltrykkerier, men nå spenner vi bredere på tvers av hele bransjen. Jeg tror det er behov for et slikt fellesskap, og så lenge det er interesse så tenker vi å fortsette med våre aktiviteter, sier Solberg Ohlgren.

Nysgjerrig på mer? Ta kontakt med Terje Andersen på Merkur Grafisk – terje@merkurgrafisk.no

 

- ANNONSE -

You might also like