Schjærven søker Head of Design (Oslo)

Vi søker en kommersielt orientert designer, som forstår relasjonen mellom funksjon og estetikk. En som kan inspirere de dyktige designerne vi har, samt utvikle og skape Schjærvens «designprodukt» med metodikk, tanker og prosesser. Som vår nye Head of Design vil du få det overordnede ansvaret for alle våre designleveranser til kunder, samtidig som du leder den designfaglige utviklingen i byrået.

Vi tror du er en toneangivende designer med sterk faglig bakgrunn fra andre designbyråer/miljøer som er god på å forstå kundens behov og har gode strategiske evner. Du motiveres av å kunne kombinere lederansvar med operativ jobbing. Dette betyr at du selv må kunne skape visuelt design som kommuniserer godt på både eksisterende og nye konsepter, samtidig som du har en faglig solid og bred portfolio som gjør deg godt rustet for å lede de interne designressursene og sørge for å rekruttere og styre flerfaglige tredjepartsleverandører. Det er også viktig med god forståelse for hele verdikjeden – fra innsiktsarbeid, til produktidé, via konseptualisering, som resulterer i et ferdig produkt, fysisk eller digitalt. Du vil være ansvarlig for at faggruppen er rigget for endringer og evner å tilpasse seg raskt. Kjennskap til hvilke verktøy som er best egnet for å implementere nye prosesser og at du forstår “best practice”, er derfor en fordel.

- ANNONSE -

Source teft.no
You might also like