Rasch til Konica Minolta

Raymond Rasch melder overgang til Konica Minolta Norge der han framover blir å finne i rollen som Business Development Manager. Det melder Konica Minolta i en pressemelding.

Rasch har blant annet erfaring fra Helioprint, AGFA, Xerox Norge og BizDoc, som den siste tiden blant annet har solgt SwissQprint i Norge.

Rasch mener bransjen står ovenfor store endringer de neste årene, og peker særlig på inntoget av inkjet og tonerbaserte produkter.

– Det har vært et paradigmeskifte de siste 15 årene – fra offset til digitalt. Men digitaltrykk er fremdeles en liten andel av totalmarkedet(10-15%). Inkjet, samt mer produktive tonerløsninger kommer til å ta et mye større «jafs» av markedet de neste fem år. Konica Minolta kommer til å lede an her i og med at de utvikler egne inkjethoder, samt lanserer nye, innovative tonerløsninger i løpet av de neste månedene, sier Rasch.

Han tror Konica Minoltas inkjet-alternativ Accurio Jet KM-1 blir en sterk utfordrer til offset.

– En sterk trend blant trykksakkjøperne er at de etterspør mindre opplag enn før. Dette gjør det
dyrt å produsere i offset, da oppstartskostnaden er såpass høy. En annen trend er at krav til leveringstid blir stadig kortere.  Dette er lite forenlig med offsetproduksjon, som har mange manuelle prosesser, og i tillegg ofte krever tørketid av trykkfarge før opplaget kan leveres, eller viderebearbeides. Det vil være store rasjonaliseringsgevinster å hente, med færre steg fra trykkjobben blir kreert til ferdig, salgbart, print. Her leder KM an, og KM1 er en revolusjonerende løsning mtp kvalitet: Som nå ikke står tilbake fra offset, sier Rasch i en kommentar.

 

- ANNONSE -

You might also like