Grafisk bransjeforening; Landsmøte i Oslo – og ny ungdomsforening

Grafisk bransjeforening avholder sitt årlige landsmøte i Oslo 5.-8. september. Et bredt faglig program, samt flere sosiale aktiviteter står på menyen. 

Se mer om programmet her.

Samtidig melder bransjeforeningen at man starter opp igjen ungdomsforeningen som får navnet Ung i Grafisk. Så her skriver foreningen om det nye tilbudet:

Ung i Grafisk (UiG) er et nytt forum for fremtidens ledere i grafisk bransje. Nettverket tar opp tråden etter gamle Fyl – Foreningen for Yngre Ledere, som var en del av Grafisk bransjeforening. Det nye nettverket skal fortsatt være et forum for fremtidens ledere i grafisk bransje. Det er få ledere under 40 år i bransjen vår, derfor utgår navnet FYL.
Vi oppfordrer alle bedrifter som er medlem Grafisk Bransjeforening til å se og finne gode kandidater i egen bedrift – som kunne vært med hos UiG.

Allerede til oktober har vi planlagt tur til Gøteborg hvor det skal bli både faglig og sosialt, samt en fin mulighet for alle til å bli bedre kjent.

Les mer om Ung i Grafisk her.

- ANNONSE -

You might also like