Two Sides: Ny rapport viser at resirkulert papir ikke alltid er mest miljøvennlig

Papir produsert av ferske fiber kan være mer miljøvennlig enn resirkulert papir forutsatt at elektrisiteten kommer fra fornybare energikilder og at skogbruket drives på et bærekraftig sett. Dette ifølge en livssykelanalyse fra Svenska Miljöinstitutet.


Grafkom Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


I studien har man jämfört 100 procent färskfiberbaserat papper från Holmen i Sverige med 100 procent återvunnet papper framställt under tyska produktionsförhållanden. Och pappret från färskfiber har en lägre miljöpåverkan än returpapper, främst när det gäller utsläppen. Och om papperet används i trycksaker på den tyska marknaden.

– På Holmen lägger vi stort fokus på vårt hållbarhetsarbete, och jag vill vara tydlig med att när vi påbörjade den här studien ville vi studera vårt eget klimatavtryck, vi hade aldrig för avsikt att döma ut returpapper. Men slutsatsen i studien är oerhört viktig för den visar att den breda missuppfattningen om att returpapper är det bästa miljöalternativet, faktiskt inte stämmer, säger Lars Lundin, vd på Holmen Paper, i ett pressmeddelande.

Elmixen är avgörande

Det krävs mer energi för att framställa papper av färskfiber men trots det så blir miljöpåverkan betydligt lägre om elen som används kommer från förnybara energikällor med låga utsläpp. Den svenska elmixen har betydligt lägre miljöpåverkan än den tyska.

– När man jämför klimatpåverkan, övergödning och försurning framstår färskfiber som det betydligt mer miljövänligare alternativet, trots att det krävs mer energi vid produktionen, säger Håkan Stripple på IVL, Svenska Miljöinstitutet.

– För att kunna motverka klimatförändringarna måste vi sänka utsläppen och ersätta fossilbaserade produkter med andra alternativ. Allt papper är förnybart, biologiskt nedbrytbart och klimatsmart, men vi måste erkänna att färskfiberbaserat papper i många fall är ett miljövänligare alternativ och dessutom en förutsättning för att det överhuvudtaget ska bli något returpapper, avslutar Lars Lundin.

Studien i sin helhet hittar du här.

Grafkom representerer Two Sides i Norden som jobber for å fremme papiret som en miljøvennlig kommunikasjonskanal. Les mer på Two Sides Nordics.

- ANNONSE -

You might also like