Canon samlet de kreative og teknologene til felles møte

Canon samlet nylig de kreative og teknologene til felles workshop. Utviklingen innen storformatteknologien går fort, men er avhengig av at de kreative utøverne kjenner til de muligheter som finnes. Det melder Canon i en pressemelding.

– Det er avgjørende at menneskene med mest fantasi og kreative evner får se og oppleve hva som er mulig, og knytte samarbeidsbånd til teknologene, påpekte Canons forretningsutvikler Anton Strand under åpningen av workshopen.

Var skeptisk

En av deltagerne var kunstner Aina Sollie Steen. Hun var klar på at hun i utgangspunktet var skeptisk  til å digitalisere sin egen kunst.

– Jeg arbeider helt analogt, og fryktet at det ville bli for stor avstand mellom originalen min og det endelige resultatet. I møte med Roomstories ble imidlertid skepsisen omgjort til begeistring, fastslo Sollie Steen.

Også Marius Pedersen, som leder Norsk laboratorium for farge og visuell prosessering (Fargelaboratoriet) ved NTNU på Gjøvik, deltok på workshopen, og delte av sine erfaringer.

– Jeg hadde aldri sett for meg at vi skulle gjøre prosjekter med tapet, men det er utrolig spennende, og kanskje kan resultatene våre også benyttes i andre sammenhenger, når de kreative ser hva som er mulig, uttalte Pedersen.

- ANNONSE -

You might also like