Uke 21: Fagtrykk Trondheim, Sørlandsreklame og tre til

Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill kr / DR=Driftsresultat i mill kr / DM=Driftsmargin (resultat i prosent av omsetning). Hovedtallene er 2017-tall, mens 2016-tallene står i parentes. Fagtrykk Trondheim AS Dominerende aktør i Midt-Norge som i 2016/2017 tok over DesignTrykk og deler av Indergaard & Svenil. Fin omsetningsvekst i 2018, men driftsresultatet går tilbake. O=41,75(38,72) / DR=0,36(0,78) / […]

For å lese denne artikkelen må du være abonnent. Logg inn eller bestill abonnement fra magnus@grafkom.se.
You might also like