Forbruket av plastposer faller i Sverige

I 2018 brukte gjennomsnittssvensken 102 plastposer, noe som er 12 færre poser sammenlignet med 2017. I 2019 er målet å komme ned i 90 plastposer per person og i 2025 er målet kun 40 poser per person.

Butikker og restauranter har siden 1. juni 2017 fått påbud om å informere om plastposers miljøpåvirkning og de skal også bidra til å redusere forbruket.

– Vi ser mange bra eksempel på hvordan ulike butikker og kjeder får oss til å bruke færre plastposer. For at vi skal nå målet behøver enda flere butikker og restauranter å kommunisere aktivt med oss konsumenter. Den minskningen vi ser nå er antagelig den enkleste å få til. Nå må vi ytterligere trappe opp arbeidet hvis vi skal klare våre neste mål, mener Jon Engström, sjef på svenske Återvinningsenheten på Naturvårdsverket.

En fersk undersøkelse fra Novus visar at 91 prosent av Sveriges befolkning mener at det er meget eller ganske viktig å minske forbruket av plastposer. Personer i aldersgruppene 18–29 og 30–49 samt menn var de grupper som oppga at de konsumerer flest plastposer per uke.

- ANNONSE -

You might also like