Direktoratet for e-helse søker Designer

Vil du hjelpe oss å digitalisere helsevesenet? Vi søker kolleger som ønsker å bidra til et bedre helse-Norge.

Vi er en hyggelig gjeng med ca. 50 designere og funksjonelle arkitekter som jobber med behovsanalyser og løsningsdesign. Vi utgjør for tiden Seksjon produktutforming i Direktoratet for e-helse, der vi også har andre teknologer, arkitekter, helsekompetanse og et stort apparat som hjelper oss å få løsningene testet og tatt i bruk.

Vi trenger flere kolleger som kan bidra til at vi får laget flere og bedre digitale løsninger for å hjelpe både innbygger og helsepersonell. Så langt har vi laget bl.a. E-reseptkjeden, Helsenorge og Kjernejournal, men vi har store mål og store oppgaver foran oss.

Vi er avhengige av gode hoder og et godt sammensatt lag av forskjellige profiler. Vi jobber i tidligfaser med tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og konseptutvikling. Vi jobber også med strategi og videreutvikling av løsningene vi allerede har laget og samspillet med andre løsninger i og rundt helsesektoren. Her kommer informasjonsarkitektur, funksjonell arkitektur, interaksjonsdesign, visuell utforming, kommunikasjon og prosessledelse inn som viktige arbeidsområder.

Blant stillingene vi nå rekrutterer til er designere med tre forskjellige profiler: tjenestedesign, interaksjonsdesign og grafisk design. Angi hvilken av rollene du i hovedsak er interessert i. Vi har rom for at dette kan forandre seg over tid, men vi vil gjerne vite hvor ditt fokus ligger i første omgang.
Arbeidsoppgaver
Som tjenestedesigner er dine hovedoppgaver å:

identifisere og forbedre brukerreiser ved hjelp av tjenestedesignmetodikk
planlegge, formidle og fasilitere designaktiviteter
spesifisere og prototype brukerreiser, arbeidsprosesser, tjenester, kommunikasjonsflyt og opplevelsesdesign i sammenheng, på tvers av kanaler og over tid i egnede format og verktøy
visualisere, strukturere og kommunisere funn i egnede format og verktøy
planlegge og gjennomføre behovskartlegging og innsiktsarbeid: utforsking og analyse av eksisterende kilder, intervjuer, spørreundersøkelser, m.m.
jobbe med tjenesteinnovasjon og konseptutvikling, som innebærer innovasjonsmetodikk og nettverksamarbeid, samt utvikling og kommunisering av konseptmodeller

- ANNONSE -

Source www.finn.no
You might also like