07 mer enn dobler driftsresultatet

07 Media Invest, som består av datterselskapene 07 Media AS, Print House AS, 07 Media Sør AS, 07 Media Moss AS og Gevir IT Drift AS, omsatte for 429 millioner kroner i 2018 – sammenlignet med 421 millioner kroner i 2017. Driftsresultatet (EBITDA) i 2018 endte på 16,1 millioner kroner noe som er sju millioner kroner mer enn i 2017. Det melder 07 i en pressemelding til Grafkom Media Monitor.

2018 2017 Endring
Omsetning 429mkr 421mkr + 1,5 %
Driftsresultat 16,1mkr 9,1mkr +77 %

 

– Som konsern leverte vi i 2018 et vesentlig bedre resultat enn foregående år, og jeg er svært godt fornøyd med utviklingen. Det er svært gledelig å se at vi leverer inntektsvekst i et fallende marked og at vi i løpet av 2018 har landet flere store og viktige kundeavtaler vi tar med oss inn i 2019. […] . I tillegg har vi samlokalisert digitalproduksjon i Oslo, reorganisert organisasjon for å bedre understøtte prosessene i vår verdiskapning, samt solgt datterselskapene 07 Interaktiv AS og 07 Media Moss (2019). Vårt fokus er nå på lønnsom kjernevirksomhet og jeg er svært godt fornøyd med utviklingen i 2018, og så langt i 2019, sier konsernsjef Kjetil Amundsen i 07 Media til Grafkom Media Monitor.

- ANNONSE -

You might also like