Uke 17: BK og tre andre

Tegnforklaring: O=Årsomsetning i mill kr / DR=Driftsresultat i mill kr / DM=Driftsmargin (resultat i prosent av omsetning). Hovedtallene er 2017-tall, mens 2016-tallene står i parentes. BK Grafisk AS Stor aktør innen trykk og grafiske tjenester med tilhold i Sandefjord. Klarer å holde omsetningen oppe også i 2018, men leverer et svakere driftsresultat. O=92,97(93,02) / DR=1,1(4,79) / […]

For å lese denne artikkelen må du være abonnent. Logg inn eller bestill abonnement fra magnus@grafkom.se.
You might also like