TV 2 søker Leder for design og profil

Har du kompetanse innen grafisk profil- og identitetsarbeid? Trives du i skjæringspunktet samarbeid, strategi og operativ implementering?

TV 2 skal samle det strategiske arbeidet med identitet og profil rundt én, samlet merkevare i alle kanaler. Vi søker nå etter en viktig rolle som kan ta det overordnede operative ansvaret for å utvikle, skape entusiasme rundt og sørge for riktig implementering av vår identitet og grafiske profil.

Vi leter etter en person med høy faglig integritet, personlig trygghet og operativ kraft som kan utvikle en nyskapende visuell profil og sørge for at denne blir ivaretatt og implementert i organisasjonen. Du må ha et strategisk blikk og tilstrekkelig med erfaring til å se de lange linjene. Det er viktig at du står trygt i beslutninger og at du evner å lede flere avdelinger mot et felles mål. Du må ha interesse og forståelse for mediebransjen. Vi ser for oss at du har bakgrunn fra et byrå eller en designavdeling hos en annen sterk merkevare.

Vi ser etter en person med god forretningsforståelse og et engasjement for godt profil- og merkevarearbeid. Din rolle vil være å motivere til gode prosesser, sikre at strategiske perspektiver blir ivaretatt og at merkevarearbeidet blir implementert på en god måte i hele TV 2-huset.

Kompetanse

Høy designfaglig- og grafisk kompetanse
Relevant erfaring fra skjæringspunktet mellom grafisk profil, identitet og merkevarestrategi
Kan vise til resultater i merkevare, profil og designprosjekter
Evne til å implementere identitet og grafisk profil på ulike flater og i ulike formater
Interesse og forståelse for mediebransjen
God strategisk forretningsforståelse
Bakgrunn fra byrå og/eller designavdeling hos en større merkevare
Erfaren bruker av Adobe-pakken (Indesign, Illustrator, Photoshop)
Rollebeskrivelse

Eierskap til TV 2s visuelle profil
Kreativ ledelse med overordnet og operativt ansvar for utviklingen og implementeringen av profilen i alle kanaler, formater og programmer. Du kan lede på tvers av avdelinger og fagmiljøer, og inspirere medarbeidere med ulik bakgrunn til å bidra i profil- og merkevarearbeidet
Overordnet ansvar for hvordan merkevaren kommer til uttrykk og blir ivaretatt overfor alle konsumenter av TV 2s innhold.

Source www.finn.no

- annonse -