Svenske Tierps Tryckeri valgte inkjet – slik resonerte de

Våren 2018 ansatte familiebedriften Tierps Tryckeri Håkan Monfors som ny ekstern administrerende direktør. Oppdraget var å modernisere bedriften med fokus på digitalisering. Ni måneder senere ble resultatet at bedriften kastet ut sin offsetpresse og erstattet denne med en inkjet.


Grafkom Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


Hela företaget ska bli digitalt och med Håkans bakgrund inom telekom, service och IT inom retail har man fått en rivstart.

När det gäller företagets infrastruktur – vilket i huvudsak är tryckpressar, systemstöd och IT – så har man nu knutit två huvudleverantörer till sig. Från och med nu kommer digitalpressarna att levereras av Konica Minolta och IT-infrastruktur av Gibon (avknoppning från Koneo som tidigare ägdes av Konica Minolta).

Offsetpressen och ctp-maskiner fasas ut till förmån för digital inkjet från Konica Minolta.

– Processen startade med ett visionärt kvällsmöte med Niclas Wahlgren på Gibon i Gävle, säger Håkan.

Det ledde sedan vidare till en omfattande trepartsanalys med hjälp av stora mängder data och i en konsultativ anda med Gibon och Konica Minolta.

Klassisk känsla – djup analys

Precis som alla andra i branschen så har Tierps Tryckeri sett utvecklingen med lägre upplagor och kortare ledtider vilket lett till att man tryckt allt mer i sina små digitala maskiner. Men Håkan nöjde sig inte med att bara gå på känsla utan beslutade sig för att göra en djup analys av hur kunderna och jobben faktiskt såg ut.

– Det var tydligt att vi behövde investera. Maskinparken var sliten och matchade inte helt den produktion vi hade.

Man började med att samla ihop så mycket data som det bara gick om kunder, jobb och produktion de senaste två åren och allt matades in i Excel för analys. Grundidén var att bygga ett affärs-case på befintliga kunder och volymer – helt enkelt komma fram till vilken set-up som skulle vara den mest lönsamma och flexibla för att producera det man redan hade.

– Vi ville bryta ner allt i molekyler och hitta den bästa lösningen för vår nuvarande kundbas och sedan bygga nya saker från det. Kravet var att kunna konvertera in allt vi gör idag in den nya utrustningen vi skulle välja.

Kundkraven styr

Men det innebär inte att bara flytta jobben rakt av – från en maskin till en annan. En digitalpress har andra förutsättningar än en offsetpress och det krävs också att våga tänka annorlunda.

– Dock räcker det inte med att bara konvertera det vi gör idag, vi ville kunna ta flera steg framåt med vår investering och hitta ”vår väg” – inte bara följa alla andra.

– Det finns gamla spår som är lätta att fastna i, säger Håkan. Ta till exempel en tidning som ska tryckas digitalt istället för i offset – först sa vi ”det tar för lång tid”. Men om vi ändrar formatet lite – går det då? Produktens värde kan plötsligt höjas.

Peter Agell jobbar med försäljning på Tierps Tryckeri.

Tillsammans med kunderna kan vi utveckla befintliga uppdrag med de nya möjligheterna.

Peter Agell har jobbat med försäljning på Tierps Tryckeri de senaste åtta åren och betonar vikten av att förstå vad det är kunderna köper.

– Vi ska inte vara de som trycker billigast – våra kunder kräver helt andra saker. Pålitlighet och framför allt flexibilitet. De vill också att vi pratar om att hitta på andra sätt att lösa deras nuvarande utmaningar. De vill att vi är kluriga, att vi förenklar deras vardag och när kunden vill trycka, då kan de förvänta sig att få bra service och grym kvalitet baserat på den senaste tekniken.

Fyra strategier

Konica Minolta kom med i processen tidigt och gick in som en konsultpartner till Tierps Tryckeri. Tillsammans jobbade man fram en omfattande rapport som slutade i fyra alternativ.

Roy Spennare och hans team lade ner hundratals timmar på analyser och beräkningar av data om kunder och jobb som man fick ta del av.

– Det som var tydligt när vi träffades första gången var att egentligen behövde man inte en teknikleverantör utan en konsultpartner och det var därför vi började med en nulägesanalys helt oberoende av tekniken bakom, säger Roy Spennare.

– Vi tittade på bolaget, människorna, kunderna och frågade oss – vad finns det för potential? Detta ledde fram till att vi gav förslag på fyra möjliga strategier.

Det handlade om att fortsätta som idag utan att investera och jobba med underleverantörer, satsa på en ny offsetpress, investera i flera mindre digitala tryckpressar eller slutligen en större digital maskin i Konica Minoltas KM-1.

Viktigt med egen produktion

Tierps Tryckeri har alltid sett det som viktigt att äga sin egen produktion.

– Genom egen produktion adderar vi kundvärde och äger också tidsplanen, säger Håkan. I det landskapet vi lever i är det tungrott att jobba med många underleverantörer.

Med det nya upplägget kan man fortsätta leverera det man gjort under en lång tid – men också erbjuda kunderna nya tjänster på ett nytt sätt.

– Med mer print-on-demand av befintliga jobb så får vi en unik lösning som har ett stort värde för våra kunder. KM-1:an har en hög repeterbarhet med bibehållen kvalitet.

En säker framtid

En stabil och säker IT-miljö är förutom produktionsutrustningen och systemstöd den viktigaste delen av ett tryckeris infrastruktur. De kraftfulla maskinerna kräver kraftfull IT och en fungerande säkerhet.

– Det handlar om allt från att undvika dataintrång till att säkerställa åtkomst till filer både internt och externt på ett säkert sätt. Helt enkelt hela miljön och flödet i ett modernt tryckeri, säger Niclas Wahlgren som är vd på Gibon i Gävle.

– Vi har också en spännande utveckling av vår e-handel tillsammans med våra kunder och där spelar en fungerande IT-miljö en mycket viktig roll, säger Håkan.

Från offset till digitalt

I och med investeringen ersätter man sin traditionella 50×70 offset och ett par små digitala maskiner med en inkjetpress från Konica Minolta (Accuriojet KM-1 som är en 50×70 arkmatad inkjet) och en mindre digitalpress. Detta innebär också att de två ctp-maskinerna inte längre behövs. I och med detta är Tierps Tryckeri nu ett helt digitalt tryckeri.

En av Håkans filosofier är att han vill göra allt så enkelt som möjligt. Uttrycket ”less is more” ger ofta en bra vägledning – krångla inte till det och ”våga ta bort”. Detta betyder bland annat några få viktiga partners.

– Vi är ett litet företag och måste utveckla smarta sätt att jobba. Gör vi få val så betyder det få tidstjuvar, till exempel färre möten och kontakter. Jag vill att vi gör det enkelt för oss själva, säger Håkan.

– Vi gör ett val nu och alla maskiner ska komma från samma leverantör – från och med nu är det överordnat, säger Håkan. Det är vi tre som sitter här nu som ska göra vad som krävs.

Investerar i humankapital

Tierps Tryckeri har det senaste året förändrats i sin organisation. Anläggningen i Stockholm har renodlats mot att producera mer storformat och personalstyrkan har delvis förändrats.

– Idag är vi lika många tjejer som killar och vi har föryngrats ordentligt, säger Peter Agell. Det är det härliga teamet inom bolaget som hjälper kunderna, maskinerna är en viktig förutsättning för deras arbete.

Och vad gäller trycksakens framtid så ser man ljust på den.

– Vi har en kraftigt ökande e-handel framför oss, kunderna vill ha smarta lösningar och till exempel en förpackningsmarknad som förändras. Det har vi redan tittat en del på, säger Håkan.

– Vi tror på en tillväxt kring trycksaker med mer noggranna budskap, trycksaker som sticker ut och lägre upplagor – det finns ju fortfarande stora behov av att kommunicera, avslutar Peter.

- ANNONSE -

You might also like