Mindre klimaavtrykk med kartong – konsumentene forberedt på å betale mer

Närpes Grønnsaker i Finland har i samarbeid med Metsä Board undersøkt konsumenters syn på og klimaavtrykk av plast vs kartongemballasje.


Grafkom Media Monitor har et nært samarbeid med Branschkoll.se. Vi kommer derfor til å publisere noen internasjonale saker fremover som vi tror kan være interessante for våre norske lesere. Artiklene presenteres på svensk.


I studien kommer man fram till att konsumenter betraktar papper som ett mer ansvarsfullt val än plastförpackningar och denna uppfattning omvandlas även till en vilja att betala mer för en produkt förpackad i pappersmaterial.

Dessutom uppfattas kartongförpackningen som bekväm, innovativ, estetiskt tilltalande och att den tillför högre status till produkten som ligger i den.

En åsikt som kom fram i intervjuer med deltagarna var att man vill kunna se produkten bättre – genomskinligheten är alltså en stor fördel för plasten som material.

Klimatpåverkan

Kartongförpackningen jämfördes med en plastförpackning gjord av återvunnen pet-plast och i studien framkom att den senare har sex gånger så hög klimatpåverkan jämfört med kartongförpackningen.

När det kommer till mat så poängterar Metsä Board att den allra största klimatpåverkan kommer från maten och inte från förpackningen. Det allra viktigaste ut ett klimatperspektiv är alltså att så lite mat som möjligt går till spillo.

Kartongförpackningen klarade av att hålla tomaterna fräscha lika länge som plastförpackningen.

Källa: Metsä Board

Grafkom representerer Two Sides i Norden som jobber for å fremme papiret som en miljøvennlig kommunikasjonskanal. Les mer på Two Sides Nordics.

- ANNONSE -

You might also like