Europeisk emballasjeindustri forventes å vokse med 19 milliarder euro kommende år

Emballasjeindustrien i Europa omsetter i dag for 195 milliarder euro, et tall som ventes stige til 214 milliarder euro i 2023. Engangsemballasje og emballasje for e-handel er de to sektorene som forventes øke raskest. Og når det gjelder emballasje for ehandel består hele 80 prosent i dag av bølgepapp. Flere aktører tar nå fram spesifikke varemerker og produksjonslinjer for å kunne være med og mette markedets behov for bølgepapp, skriver Two Sides.

Les hele saken om fremtidsutsiktene til europeisk emballasjeindustri her.

Grafkom representerer Two Sides i Norden som jobber for å fremme papiret som en miljøvennlig kommunikasjonskanal. Les mer på Two Sides Nordics.