Grafkom med nytt nyhetsbrev for hele Norden

Grafkom lanserte i forrige uke sitt første nyhetsbrev på engelsk. Nyhetsbrevet dekker hele Norden, pluss Baltikum og etterhvert også Polen.

– Særlig leverandørene, men stadig også flere trykkerier, har etterspurt et nyhetsbrev som tar for seg hele den nordiske regionen. Vi ser en tydelig trend der stadig flere utvider sitt hjemmemarked og får kunder i nye regioner. Derfor forsøker vi nå et nyhetsbrev for hele regionen, sier Magnus Thorkildsen i Grafkom.

Avhengig av responsen vil nyhetsbrevet komme ut en gang per måned eller annenhver uke.

– Vi ser også på noen helt nye tjenester vi tror kan være spennende for det nordiske markedet. Følg med fremover, sier Thorkildsen.

De nordiske artiklene kan du lese her.